Sprawdź Nasze

Zasady korzystania z sali zabaw

Fun 4 Kids bierze pod uwagę bardzo poważnie bezpieczeństwo i dobre sampoczucie dzieci dlatego obowiązkowe jest aby każde dziecko miało skrapety antypoślizgowe, rodzice zobowiązani są do wchodzenia w skarpetach.
Wszystkie dzieci cały czas muszą być widoczne.
Jeżeli widzisz problem poinformuj obsługę.
Po wizycie w toalecie umyj rączki.
Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia z zewnątrz.
Dzieci nie mogą bawić się z gumami do żucia.
Zabrania się wspinania po siatkach konstrukcji.
Odzież z kapturem, sznurkami oraz krótkie spodenki nie powinny być noszone w sali.
Niedozwolone jest rozpalanie ognia.
Zabronione jest rzucanie piłkami basenowymi.
Zabroniona jest zabawa przy wylocie zjeżdżalni.
Nie tolerujemy bójek w Sali, winni będą poproszeni o opuszczenie Sali.